Ponúkané služby

Oceňovanie a hodnotenie podnikov

Ak potrebujete oceniť podnik alebo jeho časť za účelom predaja, kúpy, plánujete ho reštrukturalizovať alebo transformovať prípadne zlúčiť s iným podnikom, potom pri jeho ocenení neváhajte využiť naše služby. Realizujeme rovnako ocenenie za účelom preukázania primeranosti záložného práva pre finančné inštitúcie a tiež pri povinnej ponuke na prevzatie alebo pri práve výkupu „squeeze out“.

Transferové oceňovanie

Na transakcie prepojených osôb sa uplatňujú tzv. „pravidlá transferového oceňovania“, podľa ktorých sú ceny transakcií medzi prepojenými osobami porovnateľné s cenami nezávislých osôb. Ak patríte medzi daňovníkov, ktorí uskutočňujú takzvané „kontrolované transakcie so závislými osobami“, potom sa s dôverou obráťte na nás pre vypracovanie dokumentácie transferového oceňovania.

Poradenstvo v oblasti podnikového hospodárstva

Pri Vašom podnikaní Vám ponúkame odborné znalosti a efektívne riešenia v oblastiach transformačných procesov, projektoch spoločných podnikov a pri významných podnikateľských rozhodnutiach ako sú strategické partnerstvá, zlúčenia alebo rozdelenia spoločností. Sme pripravení spolupracovať pri príprave podnikateľských zámerov, vypracovaní podnikateľských plánov, spracovaní finančných a majetkových analýz.