Znalecká organizácia v odbore Ekonomika a riadenie podnikov – Oceňovanie a hodnotenie podnikov

Spoločnosť KONTECH, s.r.o. bola založená v roku 1995 a následne v roku 1996 bola Ministerstvom spravodlivosti SR menovaná ako Znalecká organizácia v odbore Ekonomika a riadenie podnikov a zapísaná do Zoznamu znaleckých ústavov a iných pracovísk v zmysle poverenia MS SR č. 6429/95-50. Od roku 1996 sme ohodnocovali množstvo významných podnikov.

Naša spoločnosť disponuje veľmi širokým základným tímom pracovníkov, z ktorých väčšina je znalcami v rôznych odboroch a zároveň spolupracujeme s externými znalcami hlavne pri projektoch veľkého rozsahu. Práve takéto zloženie znaleckého tímu je zárukou veľmi rýchleho a precízneho spracovania vstupných údajov a rýchleho skompletovania čiastkových výsledkov do znaleckého posudku.

Ponúkame

Oceňovanie a hodnotenie podnikov

Transferové oceňovanie

Poradenstvo v oblasti podnikového hospodárstva

Naše služby využili