O nás

Spoločnosť KONTECH, s.r.o. ako znalecká organizácia zapísaná do Zoznamu znalcov v odbore Ekonomika a riadenie podnikov pre odvetvie Oceňovanie a hodnotenie podnikov vedenom na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky od roku 1996 ohodnotila množstvo podnikov, z ktorých najvýznamnejšie boli Konštrukta Trenčín, DMD Group Trenčín, Chirana Piešťany, VSŽ Košice, SES Tlmače, CEBO Partizánske, Novohradská zlieváreň, Eurominerál Korytnica, PT Žilina, Tatrasvit Svit, Bukóza Vranov n.T., Hutné stavby Košice, PCHZ Žilina, ZSNP Žiar nad Hronom, Oravské ferozliatinárske závody, Slovenská záručná a rozvojová banka, Slovenská konsolidačná, a.s. Bratislava, Považské strojárne, Kinex, Bytča, UPC BROADBAND SLOVENSKO, HYZA Žilina, Sidéria zdravotná poisťovňa Košice, Hydina ZK Košice, Faurecia Slovakia Hlohovec, Euro MAX Slovakia Trnava, Bratislavská vodárenská spoločnosť, Trnavská vodárenská spoločnosť, Trenčianska vodárenská spoločnosť, Union poisťovňa a iné za účelom predaja, nepeňažných vkladov, záložného práva, konkurzného konania, práva výkupu akcií alebo transformačného procesu.

Medzi najväčšie projekty v rámci znaleckej činnosti patrilo ohodnotenie Slovenskej pošty, š.p. za účelom jej transformácie v roku 2004.

Dlhodobo spolupracujeme pri ohodnocovaní akcií za účelom ich výkupu pre Národnú banku Slovenska, ohodnocovali sme zásoby pre Správu štátnych hmotných rezerv SR tiež podávame znalecké posudky pre štátne orgány v súdnych sporoch a spolupracujeme s viacerými významnými právnickými kanceláriami.