V prípade záujmu o naše služby, alebo ak máte akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať.

Adresa
KONTECH s.r.o.
Hurbanova 16
Trenčianske Teplice
914 51
IČO
34 12 11 96
Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Trenčín, vložka č. 650/R
IČ DPH
SK2020386467
Tel. spojenie
+421 32 655 27 02
+421 905 274 635
Email
kontech@kontech.sk
Bankové spojenie
SK65 7500 0000 0006 1101 7493